"Julia-Tour" s.c. Lidia Zyskowska, Wiesław Cholewiński