Могилевоблавтотранс

Wyjazd z ...

B

Berezyna Беразіно

Białoruśmińskiberezyński

Bobrujsk Бабруйск

Białoruśmohylewskikirowski

C

Czausy Чавусы

Białoruśmohylewskiczauski

Czernihów Чернігів

UkrainaczernihowskiChernihivskyiChernihivska

H

Homel Гомель

Białoruśhomelskihomelski

K

Kijów Київ

UkrainaKijówKijówKijów

Klimowicze

Białoruśmohylewskiklimowicki

Krzyczew Крычаў

Białoruśmohylewskikrzyczewski

M

Mińsk Мінск

BiałoruśMińskMińsk

Mohylew Магілёў

Białoruśmohylewskimohylewski

Moskwa Москва

Rosja

Mścisław

Białoruśmohylewskimścisławski

N

Nowopołock Наваполацк

Białoruświtebskipołocki

O

Orsza Орша

Białoruświtebskiorszański

P

Połock Полацк

Białoruświtebskipołocki

R

Rohaczów Рагачоў

Białoruśhomelskirohaczowski

S

Smoleńsk Смоленск

Rosjasmoleński

Szkłów

Białoruśmohylewskiszkłowski

W

Witebsk Віцебск

Białoruświtebskiwitebski