Лагранд

Wyjazd z ...

B

Borysów Барысаў

Białoruśmińskiborysowski

G

Grodno Гродна

Białoruśgrodzieńskigrodzieński

I

Iwie

Białoruśgrodzieńskiiwiejski

L

Lida Ліда

Białoruśgrodzieńskilidzki

M

Mińsk Мінск

BiałoruśMińskMińsk

N

Nieśwież Нясвіж

Białoruśmińskinieświeski

P

Pińsk

Białoruśbrzeskipiński

W

Witebsk Віцебск

Białoruświtebskiwitebski