Витебскоблавтотранс

Wyjazd z ...

B

Berezyna Беразіно

Białoruśmińskiberezyński

Biehomla Бягомль

Białoruświtebskidokszycki

Bobrujsk Бабруйск

Białoruśmohylewskikirowski

Brasław Браслаў

Białoruświtebskimiorski

D

Dokszyce Докшыцы

Białoruświtebskidokszycki

Dyneburg Daugavpils

Łotwa

G

Głębokie Глыбо́кае

Białoruświtebskigłębocki

L

Lepel Лепель

Białoruświtebskilepelski

M

Miadzioł Мядзел

Białoruśmińskimiadziolski

Mińsk Мінск

BiałoruśMińskMińsk

Miory Мёры

Białoruświtebskimiorski

Mohylew Магілёў

Białoruśmohylewskimohylewski

Mołodeczno Маладзечна

Białoruśmińskimołodeczański

N

Narocz Нарач

Białoruśmińskimiadziolski

Newel Невель

Rosjapskowski

Nowopołock Наваполацк

Białoruświtebskipołocki

O

Orsza Орша

Białoruświtebskiorszański

P

Połock Полацк

Białoruświtebskipołocki

Postawy

Białoruświtebskipostawski

Psków Псков

Rosja

Pustoshka Пустошка

Rosja

S

Szkłów

Białoruśmohylewskiszkłowski

W

Wilejka Вілейка

Białoruśmińskiwilejski

Witebsk Віцебск

Białoruświtebskiwitebski