СКСавто

Wyjazd z ...

B

Bobrujsk Бабруйск

Białoruśmohylewskikirowski

M

Mińsk Мінск

BiałoruśMińskMińsk

Mohylew Магілёў

Białoruśmohylewskimohylewski

N

Newel Невель

Rosjapskowski

Nowopołock Наваполацк

Białoruświtebskipołocki

O

Opoczka Опочка

Rosja

Orsza Орша

Białoruświtebskiorszański

Ostrów Остров

Rosjapskowski

P

Petersburg Санкт-Петербург

Rosja

Połock Полацк

Białoruświtebskipołocki

Psków Псков

Rosja

Pustoshka Пустошка

Rosja

S

Siebież Себеж

Rosja

T

W

Witebsk Віцебск

Białoruświtebskiwitebski