Białoruś bez wizy w obrębie Puszczy Białowieskiej?

Bezwizowy ruch dla przejścia granicznego Białowieża » Piererow?

Utworzono: 6/5/2015

Białoruś bez wizy w obrębie Puszczy Białowieskiej?

Czy latem 2015 roku nastąpią zmiany w turystyce transgranicznej Polska » Białoruś?

"Dziennik Turystyczny" opublikował na swojej stronie artykuł "Białoruś bez wizy w obrębie Puszczy Białowieskiej", z którego dowiadujemy się, że "Zgodnie z Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi Nr 115 z dnia 9 marca 2015 r. dla obywateli państw obcych został ustalony bezwizowy tryb wjazdu/wyjazdu do Białorusi przez przejście Białowieża – Piererow w celu odwiedzenia parku narodowego Puszcza Białowieska. Podstawą do bezwizowego wjazdu, jak również przebywania na terenie Puszczy w ciągu trzech dni, jest ważny dokument podróży oraz dokument przyznający cudzoziemcowi prawo do odwiedzenia parku narodowego. Dekret wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Rada Ministrów ma w ciągu w/w terminu zatwierdzić wzór dokumentu, przyznającego prawo do odwiedzenia parku narodowego – obecnie trwają prace w tej sprawie."

Umowa dotyczy przejścia granicznego Białowieża » Piererow. Granicę można przekroczyć pieszo lub rowerem. Samochód należy zostawić po stronie polskiej. Przepustowość przejścia granicznego na tych zasadach ocenia się na około 400 osób w ciągu doby.

źródło: Dziennik Turystyczny

Polecamy również poradnik Ambasady Republiki Białoruś w RP, dotyczący przepisów podróżowania na Białoruś, w tym m.in. wymaganych dokumentów, formalności celnych, podróży z dziećmi, przewozu zwierząt i in.
Poradnik dla podróżnych

Bilety autokarowe online » Białoruś

Bilety autokarowe Polska » Białowieża

Miejscowości

Białowieża

Państwa

Białoruś / Беларусь
Polska

{{iN}} / {{iT}}