"Sindbad" • zasady podróżowania osób niepełnoletnich

Wymagane dokumenty. Zasady przyznawania zniżek.

Utworzono: 28/6/2015

Podróż niepełnoletnich liniami Sindbad

Zasady podróżowania osób niepełnoletnich liniami przewoźnika autokarowego "Sindbad"

Bilety na autobusy platformy "Sindbad" dostępne są w systemie sprzedaży online Voyager

Linie do Włoch, Grecji, Ukrainy i Bułgarii

Dzieci pomiędzy 12 a 18 rokiem życia, a w przypadku podróży do Włoch, Grecji, Ukrainy i Bułgarii od 16 lat, mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenie o przewozie osoby małoletniej”, wypełnionego przez rodzica lub opiekuna prawnego w obecności pilota autokaru.
O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Oświadczenie o przewozie osoby małoletniej

Bilety autokarowe do Włoch i z Włoch
Bilety autokarowe do Grecji i z Grecji
Bilety autokarowe do Bułgarii i z Bułgarii
Bilety autokarowe do Ukrainy i z Ukrainy

Linie do Wielkiej Brytanii

Osoby małoletnie podróżujące samodzielnie do Wielkiej Brytanii dodatkowo muszą posiadać kserokopię paszportów rodziców bądź opiekunów prawnych;

Bilety autokarowe do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii

Wszystkie linie platformy Sindbad

Dzieci, bez względu na wiek, mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy);

Zniżki

Zakup biletu z 50% zniżką dla dziecka do 12 roku życia (decyduje dzienna data urodzenia) jest możliwy tylko i wyłącznie przy jednoczesnym wykupie pełnopłatnego (bez zniżek) biletu dla opiekuna

Przewoźnik oferuje również zniżki:
• 10% dla drugiego i kolejnego dziecka do lat 12 podróżującego pod opieką jednego dorosłego Pasażera.
• 10% dla młodzieży do lat 26 (decyduje dzień urodzenia)

Regulamin przewozu Międzynarodowymi Liniami Autokarowymi Sindbad Sp. z o.o. z dn. 15.05.2015 r.

źródło: newsletter euroTicket

Bilety na autobusy platformy "Sindbad" dostępne są w systemie sprzedaży online Voyager

Firmy

Sindbad

Państwa

Bułgaria / България
Grecja / Ελλάδα
Ukraina / Україна
Wielka Brytania / United Kingdom
Włochy / Italia

{{iN}} / {{iT}}