Podróż niepełnoletnich liniami "Agat"

Zasady podróżowania i przyznawania zniżek. Wymagane dokumenty.

Utworzono: 30/6/2015

Podróż niepełnoletnich liniami Agat

Zasady podróżowania osób niepełnoletnich liniami przewoźnika autokarowego "Agat"

Bilety na autobusy firmy "Agat" dostępne są w systemie sprzedaży online euroTicket

Linie do Włoch, Grecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii

Dzieci pomiędzy 12 a 18 rokiem życia, a w przypadku podróży do Włoch, Grecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii od 16 lat, mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenie o przewozie osoby małoletniej”, wypełnionego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Deklaracja o odpowiedzialności za przewóz dziecka podróżującego samodzielnie

Bilety autokarowe do Włoch i z Włoch
Bilety autokarowe do Grecji i z Grecji
Bilety autokarowe do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii
Bilety autokarowe do Ukrainy i z Ukrainy

Linie do Wielkiej Brytanii

Osoby małoletnie podróżujące samodzielnie do Wielkiej Brytanii dodatkowo muszą posiadać kserokopię paszportów rodziców bądź opiekunów prawnych;

Bilety autokarowe do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii

Wszystkie linie platformy Agat

Dzieci, bez względu na wiek, mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy);

Bilety na autobusy firmy "Agat" dostępne są w systemie sprzedaży online euroTicket

Zniżki

Zakup biletu ze zniżką wiekową jest możliwy tylko i wyłącznie przy jednoczesnym zakupie pełnopłatnego lub promocyjnego biletu przez osobę pełnoletnią.

Osoba w wieku do 18 lat podróżująca samodzielnie płaci pełnopłatny lub promocyjny bilet.

Uwaga!
Z firmą "Agat" jeden opiekun może podróżować z dowolną liczbą dzieci, gdzie wszystkie dzieci są uprawnione do zniżek wiekowych.
Przykład :trzy osoby w wieku 11, 8 i 3 lata mają prawo do zniżki 50 % jeśli podróżują z przynajmniej 1 osobą mająca pełnopłatny lub promocyjny bilet.

źródło: newsletter euroTicket

Bilety na autobusy platformy "Agat" dostępne są w systemie sprzedaży online euroTicket

Firmy

Agat

Państwa

Grecja / Ελλάδα
Ukraina / Україна
Wielka Brytania / United Kingdom
Włochy / Italia

{{iN}} / {{iT}}