Czy mogę anulować bilet?

Bilet można anulować, jednak na określonych przez przewoźnika zasadach. Warunki zwrotu biletu mogą być odmienne dla biletów jednostronnych, biletów dwustronnych lub OPEN. Przewoźnik ma prawo do potrąceń za zwrócony bilet, których wysokość określa w swoim Regulaminie. Przewoźnik ma również prawo zastrzec, że dla wybranych promocji lub zniżek zwrot biletu nie jest możliwy.

Anulowanie biletu

Zwrot biletu jest możliwy, jednak pod określonymi przez przewoźnika warunkami.

Bilet autobusowy zakupiony drogą elektroniczną można zwrócić samodzielnie na stronie, na której został zakupiony, korzystając z panelu zarządzania biletem. Warunki zwrotu biletu określa przewoźnik w swoim Regulaminie. Przewoźnik określa w nim w jakim terminie można dokonać zwrotu i jakie z tego tytułu przewiduje potrącenia. Zasady i koszty anulowania biletu mogą być różne dla biletów jednostronnych, dwustronnych i dwustronnych OPEN.

Z reguły nie można anulować biletu tuż przed rozpoczęciem podróży. Przewoźnicy, oferując różnego rodzaju zniżki i promocje, mogą również zastrzec, że po skorzystaniu z danej promocji lub ulgi zwrot biletu nie jest możliwy. Informacja o tym powinna się znaleźć przy wyborze i zakupie biletu.

Sprawdź szczegółowe warunki zapoznając się z Regulaminem przewoźnika lub kontaktując się z jego biurem.

Skontaktuj się z nami