Czy można przewozić autobusem zwierzęta?

O przewozie zwierząt na pokładzie autokaru decyduje przewoźnik. Planując podróż dowiedz się czy taki przewóz będzie możliwy, kontaktując się z biurem przewoźnika lub sprawdzając jego Regulamin.

Przewóz zwierząt autokarem

O tym, czy możesz podróżować autobusem ze zwierzęciem decyduje przewoźnik. Szczegółowe informacje o warunkach przewozu zwierząt otrzymasz kontaktując się z biurem przewoźnika lub sprawdzając jego Regulamin. Z reguły przewoźnicy na liniach międzynarodowych zabraniają przewozu zwierząt na pokładach swoich autokarów, jednak w szczególnych przypadkach mogą odstąpić od tej zasady. Przewóz zwierząt na liniach krajowych jest częściej dopuszczany, jednak pod określonymi warunkami zawartymi w Regulaminie przewoźnika.

Warunki przewozu zwierząt

Planując podróży ze zwierzęciem upewnij się, że taki przewóz będzie możliwy. Skontaktuj się z biurem przewoźnika lub sięgnij do jego Regulaminu.

Niektórzy przewoźnicy międzynarodowych dopuszczają, na pisemny wniosek Pasażera, przewóz małych zwierząt domowych na pokładach swoich autokarów. Przewożone zwierzę musi posiadać właściwe dokumenty wymagane na wjazd do kraju, który jest celem podróży oraz odpowiednie akcesoria (smycz, kaganiec, klatkę itp.). Ponadto za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata, której wysokość ustala przewoźnik. Jeśli procedury, dopuszczające do przewozu zwierzęcia, zostaną pomyślnie zakończone należy pamiętać, że taki przewóz nie może zakłócać podróży innym Pasażerom.

W przypadku przewozu psów przewodników, pies asystujący osobie niepełnosprawnej powinien posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz inne niezbędne dokumenty i akcesoria, w zależności od wymogów kraju podróży i Regulaminu przewoźnika.

Odmowa przewozu zwierząt

Nawet przewoźnik, który wyraża zgodę na przewoź zwierząt na pokładach swoich autokarów, może odmówić przewozu bez określonej przyczyny, jeśli w autokarze mogłoby znajdować się zbyt dużo zwierząt lub gdy uzna, że zwierzę może zagrażać bezpieczeństwu i spokojnej podróży innych Pasażerów.

Zasady przewozu zwierząt są różne u każdego przewoźnika, dlatego bardzo ważne jest, żeby planując podróż dokładnie sprawdzić, czy przewóz zwierzęcia będzie możliwy.

Skontaktuj się z nami