Co zrobić w przypadku zagubienia lub uszkodzenia bagażu podczas podróży?

Jeśli Twój bagaż został uszkodzony lub zaginął zgłoś to niezwłocznie załodze autokaru. Powinieneś otrzymać również pisemne potwierdzenie, które może być potrzebne do ewentualnego złożenia reklamacji. Szczegółowe zasady przewozu bagażu oraz postępowania w przypadku jego zagubienia lub ubytku sprawdzisz kontaktując się z biurem przewoźnika, z którego usług korzystasz lub zapoznając się z jego Regulaminem.

Zagubienie lub uszkodzenie bagażu w czasie podróży

Jeśli Twój bagaż został uszkodzony lub zgubił się zgłoś niezwłocznie to obsłudze autokaru. Fakt ten powinien zostać potwierdzony na piśmie w formie protokołu lub adnotacji na bilecie, jako załącznik do ewentualnego złożenia reklamacji. Zasady odpowiedzialności za przewożony bagaż oraz procedury postępowania w przypadku jego zagubienia określa przewoźnik w swoim Regulaminie. Prezentujemy najczęściej praktykowane zasady przewozu bagażu i odpowiedzialności przewoźnika, dlatego ważne jest, by zapoznać się ze szczegółowymi warunkami Regulaminu firmy, z którą podróżujemy.

Przewóz bagażu w luku bagażowym

Bagaż inny niż podręczny jest przyjmowany od Pasażera bezpośrednio w autobusie, którym ma zostać przewieziony. Dowodem przyjęcia bagażu jest wydanie Pasażerowi kwitu bagażowego, uprawniającego również do odbioru bagażu. Z reguły odebranie bagażu bez zastrzeżeń przez uprawnionego do odbioru Pasażera skutkuje wygaśnięciem roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia bagażu.

Przewóz bagażu podręcznego

Za bagaż podręczny, który Pasażer przewozi ze sobą na pokładzie autokaru, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, chyba że szkoda powstała z winy przewoźnika. Podobnie, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych, chyba że przyjął je na przechowanie lub szkoda powstała z winy przewoźnika.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności

Przewoźnicy w swoich Regulaminach wskazują najczęściej, że nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę bagażu powstałe na skutek:

  • działań Podróżnego nie wywołanych winą przewoźnika,
  • właściwości towaru i niewłaściwego opakowania przedmiotów znajdujących się w bagażu
  • umieszczenia w bagażu rzeczy wyłączonych z przewozu
  • ładowania lub wyładowywania bagażu przez Podróżnego,
  • siły wyższej.

Szczegółowe zasady przewozu bagażu oraz postępowania w przypadku jego zagubienia lub uszkodzenia sprawdzisz kontaktując się z biurem przewoźnika lub zapoznając się z jego Regulaminem.

Skontaktuj się z nami