Czy bilet autobusowy jest fakturą VAT?

Bilet autobusowy może być fakturą VAT jeśli spełnia określone warunki, natomiast samo potwierdzenie zakupu biletu online nie jest uznawane za fakturę. Jeśli chcesz otrzymać fakturę za przejazd skontaktuj się z biurem przewoźnika, który wykonywał usługę przewozu lub był wystawcą biletu.

Bilet na autobus fakturą VAT

Tak, bilet autobusowy jest fakturą VAT jeśli spełnia określone warunki.

Bilet autobusowy, aby mógł być uznany za fakturę, musi być wystawiony przez podatnika uprawnionego do świadczenia usług, w tym wypadku przewoźnika. Natomiast samo potwierdzenie zakupu biletu online, wygenerowane przez system, nie jest uznawane za fakturę

Bilet na autobus jest fakturą jeżeli zawiera następujące dane::

  • numer i datę wystawienia biletu,
  • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  • kwotę należności wraz z podatkiem,
  • kwotę podatku.
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  • odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km,

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów, za fakturę uznaje się bowiem również bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Serwis busy.info.pl nie jest wystawcą faktur za bilety. Jeśli chcesz otrzymać fakturę za bilet skontaktuj się z przewoźnikiem, który świadczył usługę przewozu lub był wystawcą biletu.

Skontaktuj się z nami