Czy podczas podróży jestem objęty ubezpieczeniem?

Pasażer jest objęty ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika, ale tylko w zakresie wypadków podczas pobytu Pasażera w autokarze.

Ubezpieczenie podróżnego

Pasażer posiadający bilet jest objęty ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie dotyczy tylko wypadków, podczas pobytu Pasażera na pokładzie autobusu. Sytuacje, w których Pasaże doznał szkody poza autokarem nie są objęte ubezpieczeniem.

Skontaktuj się z nami