Czy dzieci mogą samodzielnie podróżować autobusem?

Z reguły dzieci od 12 roku życia mogą podróżować samodzielnie. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania upoważnienia na przewóz osoby niepełnoletniej. Często wymagane jest także zapewnienie dziecku do lat 16 opieki innej osoby pełnoletniej na czas podróży. Dziecko musi posiadać ważny bilet i inne wymagane w podróży dokumenty. Do rodzica należy również zapewnienie odbioru osoby niepełnoletniej z miejsca przyjazdu.

Podróż osób niepełnoletnich

Przewoźnicy dopuszczają podróżowanie osób niepełnoletnich bez opieki dorosłych, jednak pod określonymi warunkami. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunek osoby niepełnoletniej i planujesz wysłać ją samodzielnie w podróż liniami autokarowymi, zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami przewozu osób niepełnoletnich lub skontaktuj się z biurem przewoźnika.

Rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest:

  • przekazać kierowcy upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej,wypełnione i podpisane w obecności obsługi autokaru,
  • zapewnić osobie niepełnoletniej ważny bilet i wszelkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa
  • zapewnić odbiór osoby niepełnoletniej z miejsca przyjazdu

Z reguły przewoźnicy dopuszczają możliwość samodzielnego podróżowania osób od 12 roku życia. Zgodnie jednak z przepisami niektórych firm przewozowych, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zapewnienia dziecku do 16 roku życia, które podróżuje samodzielnie, opieki osoby pełnoletniej na czas podróży. Szczegółowe informacje na temat samodzielnej podróży osoby niepełnoletniej otrzymasz zapoznając się z Regulaminem przewoźnika lub kontaktując się z jego biurem.

Skontaktuj się z nami