Jak mogę otrzymać Kartę Stałego Klienta?

Jeżeli przewoźnik realizuje program lojalnościowy w postaci wydawania Kart Stałego Klienta, możesz sprawdzić zasady przyznawania kart zapoznając się z aktualnym Regulaminem przewoźnika lub kontaktując się z jego biurem.

Karta Stałego Klienta

Kartę Stałego Klienta (KSK) wydaje przewoźnik. Zasady przyznawania kart określa przewoźnik w swoim Regulaminie. Pasażer, który często podróżuje autokarami jednego przewoźnika może ubiegać się o Kartę Stałego Klienta i korzystać z dodatkowych przywilejów w postaci np. niższych cen biletów, możliwości nieodpłatnego przewiezienia dodatkowego bagażu itp. Najczęściej otrzymanie takiej karty wiąże się ze złożeniem wniosku z załączonymi do niego biletami. Kryteria przyznawania kart są różne, z reguły Pasażer powinien przedstawić określoną ilość biletów lub odpowiednio łączną wartość wykorzystanych biletów.

Prezentujemy przykładowe zasady przystępowania do programów lojalnościowych wybranych przewoźników.

Przewoźnik autokarowy Sindbad

Korzystając z przewozów liniami autokarowymi "Sindbad" Pasażer może ubiegać się o przyznanie np. Karty Sindbad Club, lub Złotej Karty Stałego Klienta Sindbad VIP Club..

Karta Sindbad Club

  • Warunkiem uzyskania karty jest przesłanie na adres Sindbad Sp. z o.o. wykorzystanych biletów Platformy Sindbad na kwotę 1500 PLN (lub w innej walucie przeliczonej na PLN po średnim kursie NBP z dnia wypełnienia wniosku)wraz z wypełnionym wnioskiem. źródło: Regulamin Członkowski Sindbad Club. Stan na 08-11-2016.

Złota Karta Stałego Klienta Sindbad VIP

  • Warunkiem uzyskania Złotej Karty Sindbad VIP Club” jest posiadanie Karty Stałego Klienta Sindbad Club oraz przesłanie na adres Sindbad Sp. z o.o. biletów autokarowych Platformy Sindbad o łącznej wartości 4000 PLN (lub w innej walucie przeliczonej na PLN po średnim kursie NBP z dnia wypełnienia wniosku) zakupionych w ciągu 12 miesięcy, zakupionych z Kartą Stałego Klienta Sindbad Club, wraz z wypełnionym wnioskiem. źródło: Regulamin Członkowski Sindbad Club VIP. Stan na 08-11-2016.

Przewoźnik autokarowy Agat

Korzystając z przewozów liniami autokarowymi "Agat" możesz ubiegać się o przyznanie Karty Stałego Klienta Premium Card.

Premium Card

  • Jeżeli podróżowałeś z firmą "Agat" 3 razy i zachowałeś wykorzystane bilety (bilety dwustronne liczy się podwójnie) możesz ubiegać się o przyznanie Kartę Stałego Klienta. Agat Premium Card, dzięki której na podróże liniach tego przewoźnika możesz kupić bilet z 15% zniżką. Bilety należy dołączyć do wniosku o wydanie karty i przesłać na adres biura "Agat". Z powyższych warunków wyłączone są autokarowe linie na Ukrainę. (źródło: Regulamin przewozów Agat. Stan na 08-11-2016)

Przewoźnik autokarowy Sandra

Korzystając z przewozów liniami autokarowymi Biura Podróży "Sandra" możesz ubiegać się o przyznanie Karty Stałego Klienta.

  • Warunkiem uzyskania karty stałego klienta jest przesłanie na adres Biura Podróży Sandra s.c wykorzystanych biletów BP Sandra lub różnych firm przewozowych na kwotę 1300 zł lub 350 euro, nie starszych jak pięć lat, z wypełnionym wnioskiem karty stałego klienta. W przypadku przeliczenia na walutę polską ceny biletu wystawionego w euro należy zastosować stały kurs 1 euro= 4,00 PLN.
  • źródło: Regulamin Karty Stałego Klienta Biura Podróży Sandra. Stan na 08-11-2016

Szczegółowe warunki przyznawania Kart Stałego Klienta i wysokość zniżek dla ich posiadaczy możesz sprawdzić zapoznając się z aktualnymi Regulaminami przewoźników lub kontaktując się z ich biurami.

Skontaktuj się z nami