Które kraje należą do strefy Schengen?

Do strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.

Kraje strefy Schengen

Przed wyjazdem sprawdź, jakie dokumenty musisz posiadać aby wjechać do kraju spoza strefy Schengen.

Do strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.

Strefa Schengen nie pokrywa się z terytorium państw Unii Europejskiej. Do strefy Schengen nie należą: Cypr, Bułgaria, Irlandia, Rumunia, Wielka Brytania i Chorwacja. Przekraczając granicę tych państw, nadal musisz okazać ważny dowód osobisty lub paszport.

Skontaktuj się z nami