Czy kierowca może odmówić przewozu pasażera?

Tak, kierowca może nie zgodzić się na wpuszczenie Pasażera do autokaru, mimo że posiada on bilet. Powody odmowy przewozu Pasażera przewoźnik określa w swoim Regulaminie.

Odmowa przewozu pasażera

Załoga autokaru może odmówić Pasażerowi prawa do przewozu, nawet jeśli Pasażer posiada ważny bilet. Sytuacje, w których obsługa może nie wpuścić Pasażera na pokład, przewoźnik określa w swoim Regulaminie.

Kierowca może odmówić przewozu Pasażera, jeśli ten:

  • nie posiada dokumentów, uprawniających do odbycia podróży
  • weszła w posiadanie biletu z naruszeniem prawa lub z własnej winy nie może wykazać, że jest osobą, której dane osobowe znajdują się na bilecie.
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  • zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort innych podróżnych

Szczegółowe informacje uzyskasz zapoznając się z Regulaminem przewoźnika lub kontaktując się z jego biurem.

Skontaktuj się z nami