Co to jest bagaż podstawowy?

Bagaż podstawowy to bagaż o określonej przez przewoźnika wadze i rozmiarach, który przewozi się w luku bagażowym. Z reguły przewóz bagażu podstawowego jest nieodpłatny (zawiera się w cenie biletu). Waga i wymiary bagażu podstawowego można sprawdzić w aktualnym Regulaminie przewoźnika lub kontaktując się z jego biurem.

Bagaż podstawowy

Prezentujemy dla wybranych przewoźników warunki, jakie musi spełniać bagaż podstawy, by został przyjęty do przewozu w luku bagażowym.

Przewoźnik autokarowy Sindbad

Podróżując liniami autokarowymi "Sindbad" Pasażerowi przysługuje nieodpłatny przewóz 2 sztuk bagażu podstawowego o łącznej wadze do 30 kg. Prawo to nie dotyczy połączeń do/z Włoch, Czech, Austrii, Słowenii i Grecji, na których Pasażer może przewieźć nieodpłatnie 1 sztukę bagażu o wadze do 25 kg.
źródło: Regulamin Przewozu Międzynarodowymi Liniami Autokarowymi Sindbad Sp. z o.o. (Stan na 16-11-2016)

Przewoźnik autokarowy Agat

Podróżując liniami autokarowymi "Agat" Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego o łącznej wadze do 30 kg i łącznych wymiarach do 90 x 75 x 25 cm.
źródło: Warunki przewozu Agat (Stan na 16-11-2016)

Eurolines Polska

Podróżują liniami "Eurolines Polska" (Mądeltrans) Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego o wadze nie przekraczającej 20 kg każdy.
źródło: Regulamin przewozu Mądeltrans Jerzy Mądel (Stan na 16-11-2016)

Szczegółowe warunki przewozu bagażu podstawowego możesz sprawdzić zapoznając się z aktualnym Regulaminem przewoźnika lub kontaktując się z jego biurem.

Skontaktuj się z busy.info.pl