Миноблавтотранс

Wyjazd z ...

B

Biehomla Бягомль

Białoruświtebskidokszycki

Bobrujsk Бабруйск

Białoruśmohylewskikirowski

Borysów Барысаў

Białoruśmińskiborysowski

I

Iwie

Białoruśgrodzieńskiiwiejski

L

Lepel Лепель

Białoruświtebskilepelski

Lida Ліда

Białoruśgrodzieńskilidzki

M

Miadzioł Мядзел

Białoruśmińskimiadziolski

Mińsk Мінск

BiałoruśMińskMińsk

Mohylew Магілёў

Białoruśmohylewskimohylewski

Mołodeczno Маладзечна

Białoruśmińskimołodeczański

N

Narocz Нарач

Białoruśmińskimiadziolski

Nieśwież Нясвіж

Białoruśmińskinieświeski

Nowogródek Навагру́дак

Białoruśgrodzieńskinowogródzki

O

Oszmiana Ашмяны

Białoruśgrodzieńskioszmiański

P

Petersburg Санкт-Петербург

Rosja

Postawy

Białoruświtebskipostawski

Połock Полацк

Białoruświtebskipołocki

R

Rohaczów Рагачоў

Białoruśhomelskirohaczowski

S

Smorgonie Смаргонь

Białoruśgrodzieńskismorgoński

Swietłahorsk Светлагорск

Białoruśhomelskiświetłohorski

W

Wilejka Вілейка

Białoruśmińskiwilejski

Wilno Vilnius

Litwa

Witebsk Віцебск

Białoruświtebskiwitebski

Wołożyn Вало́жын

Białoruśmińskiwołożyński

Z

Zdzięcioł

Białoruśgrodzieńskizdzięcielski